Affiliate Marketing là gì? Kiếm tiền online từ 10 đến 50 triệu từ Affiliate Marketing 2019

https://youtube.com/watch?v=8R_aR1SQ4WM

Affiliate Marketing là gì? Kiếm tin online t10 triu đến 50 triu tAffiliate marketing

XEM THÊM VIDEO AFFILIATE MARKETING
+ Phn 1:
https://www.youtube.com/watch?v=8R_aR1SQ4WM
+ Phn 2:
https://www.youtube.com/watch?v=7kkefGXZJ-g

AFFILIATE MARKETING LÀ GÌ?
Affiliate Marketing là gì? Affiliate marketing hay còn gi là Tiếp thliên kết là hình thc qung bá sn phm hoc dch vca Nhà cung cp là các công ty có sn phm, dch vmun thông qua các trang mng ca các đối tác qung bá hàng hóa, dch vụ đến người dùng cui cùng. Các Đối tác kiếm tin online nhn được khon hoa hng khi người dùng ghé thăm trang mng ca Đối tác qun lý và thc hin nhng hành động mà nhà cung cp mong mun tngười dùng cui cùng như: Mua hàng, đăng ký sdng dch vụ, đin thông tin,…

TI SAO BN NÊN KIM TIN ONLINE VI AFFILIATE MARKETING?
Bn không cn shu sn phm.
Bn chcn biết khách hàng đang cn gì, tìm sn phm / dch vụ đápng được yêu cu, ly link aff và đi gii thiu.
Bn chcn qung bá,
không phi giao hàng hay htrợ. Nhng vic này là trách nhim ca Vendor. Kcnhng công cụ để đi qung bá, như banner, bài PR, .. hcũng làm sn cho bn ri.
Mc hoa hng cao l
Là đim hp dn nht ca tiếp thliên kết, hoa hng có tht10%-30%, ni dung số có thể lên ti 70%-90%.

===============
Ngày 04/09/2019: KHAI GING DỰ ÁN 100 V13
Link đăng ký hc ti đây: http://www.duan100v13.com/
(Dành cho các bnxa)
(Tng mã ngun Website chun SEO trgiá 10 triu VNĐ)
==============================================
Kiếm tin vi Affiliate trên Unica: https://goo.gl/dYWuXU
► Đăng ký Chatbot Free 5000 Sub ti: http://nguyenhuulam.com/fchat
To Landingpage min phí ti http://nguyenhuulam.com/ladipage
To Email vi Getresponse ti http://nguyenhuulam.com/getresponse
===============================================
ĐĂNG KÝ (SUBSCRIBE) ĐỂ THEO DÕI CÁC BÀI ĐÀO TO TIP THEO: http://bit.ly/1Q4ziAo

Link đăng ký nhn htrmin phí: http://nguyenhuulam.gr8.com

===============
Người hướng dn
Ths. Nguyn Hu Lam
CEO CÔNG TY CPHN GII PHÁP PHN MM HI PHÒNG
Tel: 0982.033.031
Website: http://hpsoft.vn
Facebook: https://www.facebook.com/nguyenhuulamhp82