Brand Camp Trailer: Foundation of Digital Marketing (Mr. Ngô Minh Thuận)

https://youtube.com/watch?v=1ua5WrgjvSE

Đăng ký ngay: http://www.brandcamp.asia/course/10-Foundation-of-Digital-Marketing?utm_source=YouTube&utm_medium=Trailer&utm_campaign=FDM

Khóa hc nn tng toàn din nht về #Digital #Marketing tgóc nhìn ca Client hoc Account Manager. Hiu bn cht và tn dng hết sc mnh ca 7 Digital Platforms để trin khai mt chiến dch Digital Marketing chun mc vi đầy đủ Paid-Owned-Earned.