Kiếm tiền online từ 10 đến 50 triệu từ Affiliate Marketing 2019 (phần 2)

https://youtube.com/watch?v=7kkefGXZJ-g

Kiếm tin online t10 đến 50 triu tAffiliate Marketing 2019 (phn 2)

XEM THÊM VIDEO AFFILIATE MARKETING
+ Phn 1:
https://www.youtube.com/watch?v=8R_aR1SQ4WM
+ Phn 2:
https://www.youtube.com/watch?v=7kkefGXZJ-g

CÁC THÀNH PHN CA AFFILIATE MARKETING
+ Advertiser: Được biết là người có sn phm/dch vvà hsn sàng trtin cho người qung bá sn phm/dch vca hbng các kênh marketing online.
+ PublishersLà cá nhân hoc công ty qung bá sn phm ca Advertiser bng mng xã hi, website hoc blog và nhn hoa hng tAdvertiser
+ Affiliate network: Đóng vai trò như mt đối tác trung gian kết ni nhà cung cp sn phm vi người làm tiếp thliên kếtAffiliate network scung cp các nn tng kthut như Link qung cáo, banner, thng kê, tlchuyn đổi qun lý tlnhp chut, hoa hngVà hslà người gii quyết các tranh chp, thu tin và thanh toán hoa hng cho Publisher
+ Customer (Khách hàng): Người trc tiếp nhìn thy qung cáo ca Publisher và thc hin mt hành động (mua hàng, đin form đăng ký thông tin…)

CÁC HÌNH THC NHN HOA HNG PHBIN
+ PPC – Pay Per Click (Hoa hng khi gii thiu 1 khách vào website người bán)
+ PPL – Pay Per Lead (Hoa hng khi khách đin thông tin vào form / đơn hàng)
+ PPS – Pay Per Sale (Hoa hng khi khách mua hàng và thanh toán, % doanh thu)
+ PPI – Pay Per Install (Hoa hng khi khách cài đặt xong 1ng dng vào mobile / pc)

TÌM HIU COOKIES
Cookie: Mt tp tin nhỏ được lưu trtrên máy tính ca người tiêu dùng ghi li thông tin vngười tiêu dùng đó. Cookie làm vic vi trình duyt web ca người tiêu dùng để lưu trthông tin người dùng, thông tin đăng nhp hoc đăng ký, và thông tin gihàng cho các trang web mà người tiêu dùng đã truy cp.
Cookies thường t30, 60, 90 ngày, có trường hp trn đời.

CƠ CHLAST CLICK
Last clickCác chương trình affiliate hin nay đều được thc hin theo cơ chế last click. Có nghĩa 1 khách hàng nhn vào affiliate link ca người A đầu tiên, nhưng không mua hàng, sau 1 vài ngày hli click vào affiliate link ca người B, ln này hmua hàng thì hoa hng sẽ được tính cho người B, tc là tính cho affiliate link mà khách hàng bm vào sau cùng, cookie mi sẽ được ghi đè lên cookie cũ.

CÁC BƯỚC KIM TIN VI AFFILIATE MARKETING
+ Bước 1: Tìm kiếm các nhu cu ca khách hang
+ Bước 2: Đăng ký làm AFF vi các đơn vcung cp
+ Bước 3: Qung bá link cha mã AFF để thu hút lượt truy cp trên các kênh

===============================
Ngày 04/09/2019: KHAI GING DỰ ÁN 100 V13
Link đăng ký hc ti đây: http://www.duan100v13.com/
(Dành cho các bnxa)
(Tng mã ngun Website chun SEO trgiá 10 triu VNĐ)
==============================================
Kiếm tin vi Affiliate trên Unica: https://goo.gl/dYWuXU
► Đăng ký Chatbot Free 5000 Sub ti: http://nguyenhuulam.com/fchat
To Landingpage min phí ti http://nguyenhuulam.com/ladipage
To Email vi Getresponse ti http://nguyenhuulam.com/getresponse
===============================================
ĐĂNG KÝ (SUBSCRIBE) ĐỂ THEO DÕI CÁC BÀI ĐÀO TO TIP THEO: http://bit.ly/1Q4ziAo

Link đăng ký nhn htrmin phí: http://nguyenhuulam.gr8.com

===============
Người hướng dn
Ths. Nguyn Hu Lam
CEO CÔNG TY CPHN GII PHÁP PHN MM HI PHÒNG
Tel: 0982.033.031
Website: http://hpsoft.vn
Facebook: https://www.facebook.com/nguyenhuulamhp82