#UsapangPera 074: Online selling and Facebook marketing

Maraming tao ang bumibili ng mga produkto online. Dito daw papunta ang global economy sa online selling. Sa experience ni Erwin sa Facebook marketing, nakakabenta siya ng mahigit PhP1 million worth of good monthly. Alamin natin kung paano niya ito nagawa.

#UsapangPera: Mga Tips sa Pagyaman with Sir Vince tackles money issues such as savings, loans, budgeting, and investing among others. The show reaches out to people who would like to understand more about managing their personal finances. Celebrity guests include venus Raj (Season 1); Nicole Cordovez and Sinon Loresca (Season 2); Atom Araullo (Season 3) and Porky (Season 4).