Online marketing – Prodejní Funnel. Jak postavit Prodejní trychtýř a k čemu to je.

Prodejní funnel nebo též trychtýř je řada kroků, které vedou vaše návštěvníky k cíli a to je prodej. Má to několik částí a v každé se děje něco jiného. Např. v první části prodejního funnelu, trychtýře, přivádíte návštěvníky na vaši cílovou stránku nebo-li též Landing Page. Cílem Landing Page je získat kontakt a ten získáte výměnou za obsah, který nabídnete.
Už i v této části využíváte reklamu a retargeting.