Different Types of Online Media | Online Marketing Analytics

In this video we talk about the different types of online media: Owned Media, Shared Media and Paid Media.

Brand Camp Trailer: Foundation of Digital Marketing (Mr. Ngô Minh Thuận)

Đăng ký ngay: http://www.brandcamp.asia/course/10-Foundation-of-Digital-Marketing?utm_source=YouTube&utm_medium=Trailer&utm_campaign=FDM

Khóa học nền tảng toàn diện nhất về #Digital #Marketing từ góc nhìn của Client hoặc Account Manager. Hiểu bản chất và tận dụng hết sức mạnh của 7 Digital Platforms để triển khai một chiến dịch Digital Marketing chuẩn mực với đầy đủ Paid-Owned-Earned.